Ez az Adatvédelmi szabályzat (a jelen dokumentumban “jelen szabályzat”) leírja, hogy a Game Lounge Limited hogyan kezeli az Ön által megadott információkat és személyes adatokat annak érdekében, hogy hatékonyan kezelhessük az Önnel való kapcsolatát.

Ez a szabályzat a külön adatvédelmi irányelvvel rendelkező vagy azzal nem rendelkező webhelyeinkre, alkalmazásainkra, termékeinkre és/vagy szolgáltatásainkra (a továbbiakban: “szolgáltatásaink”) vonatkozik. 

A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt az általunk gyűjtött adatokról, arról, hogy miért gyűjtjük azokat, hogyan dolgozzuk fel, kikkel osztjuk meg azokat, az adatok gyűjtésével, feldolgozásával és megosztásával kapcsolatos jogairól, valamint az adatvédelmi és biztonsági kérdésekről.

Az Ön által megadott vagy általunk már összegyűjtött személyes adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint kezeljük. Bármely információ a Game Lounge bármelyik weboldalán (a “Weboldal”) vagy bármely más, a Game Lounge által idővel elérhetővé tett módszerrel elérhetővé válik.

A jelen Szabályzat elolvasásával az ügyfél tudomásul veszi, hogy személyes adatai a jelen Szabályzatban leírtak szerint kezelhetők. Ha az ügyfél nem fogadja el a jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, nem használhatja a Weboldalt, és nem adhatja meg nekünk személyes adatait.

A jelen Szabályzatban a “Game Lounge”, “Mi”, “Mi” vagy “a miénk” kifejezések az adatkezelőre, azaz a Game Lounge Limited-re utalnak, amely egy máltai cég, amely a C 53144 szám alatt van bejegyezve, székhelye: Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta , amely az online casinonoonline.info weboldal tulajdonosa.

A személyes adatok Game Lounge általi, a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt feldolgozása az alábbi rendelkezéseknek megfelelően történik:

– A máltai adatvédelmi törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) – Málta törvényeinek 586. fejezete) és bármely más, a DPA alapján elfogadott, időről időre módosított jogszabály.

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: “rendelet” vagy “GDPR”).

A jelen dokumentumban a DPA-ra és a GDPR-ra együttesen “Adatvédelmi jogszabályok” néven hivatkozunk.

A Game Lounge határozza meg a személyes adatok feldolgozásának módját és célját, és ezennel “Adatkezelőként” jár el a vonatkozó adatvédelmi rendeleteknek megfelelően.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Sütik

A sütik (ún. “cookie-k”) a Felhasználó végberendezésén tárolt informatikai adatok. 

A sütikről, valamint arról, hogy hogyan és miért dolgozunk fel ilyen módon adatokat (beleértve az alapvető és a feltételes sütik közötti különbséget), további információkat a részletes, de könnyen hozzáférhető Cookie-szabályzatunkban talál, amely a következő címen érhető el: [ Cookie-szabályzat].

Adatkezelő

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közigazgatási hatóság, hivatal vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy együttműködésben meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; azokon a területeken, ahol a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kiválasztására vonatkozó kritériumok az uniós vagy tagállami jogból származtathatók.

Game Lounge Limited C53144 of Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta

Kapcsolattartó e-mail címe: [email protected].

Adatfeldolgozó

“Adatfeldolgozó”: olyan természetes vagy jogi személy, közigazgatási szerv, hivatal vagy más hatóság, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatalany

“Érintett”: az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Személyes adatok

“Személyes adat”: minden olyan információ, amely azonosítja Önt, vagy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.

Felhasználási adatok

“Használati adatok”: a weboldalon (vagy a Game Lounge által használt harmadik féltől származó szolgáltatásokon) keresztül automatikusan gyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják az IP-címeket, az egyes látogatások különböző részleteit és a megtett útvonal részleteit, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére és a Felhasználó eszközének operációs rendszerére és/vagy számítógépes környezetére vonatkozó egyéb paraméterekre.

Felhasználó

“Felhasználó” a magyarcasino.com-t használó személy, aki – eltérő rendelkezés hiányában – egybeesik az Érintettel. 

BIZTONSÁG

A Game Lounge az ügyfelek személyes adatait digitális formában, titkosított merevlemezeken tárolja.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az általunk tárolt személyes adatokat az iparági szabványoknak megfelelő legjobb biztonsági eljárások és rendszerek segítségével védjük. 

Az adatvédelem iránti elkötelezettségünk nem csupán a minőségre és a magas színvonalra vonatkozik, hanem a jogszabályok legjobb és leghatékonyabb alkalmazására is. 

Kötelesek vagyunk csak olyan személyes adatokat feldolgozni, amelyek feldolgozása szükséges és ésszerű, a GDPR rendeletben meghatározott elvekkel összhangban.

AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatait a következő módon adhatja meg nekünk:

Az alábbiakban részletesen ismertetjük azokat az adatokat, amelyeket kötelezően vagy opcionálisan kérünk megadni minden egyes folyamathoz, amelyben részt vesz.

Folyamat neveKötelező személyes adatokVálasztható személyes adatok
Kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatásNév, e-mail cím, használati adatok és cookie-adatokNem
Hírlevél feliratkozásE-mail cím, használati adatok és cookie-k adataiNem 

AZ ÖN KÉSZÜLÉKÉRŐL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Felhasználói adatokat és sütiket használunk a weboldalunk kezeléséhez, és annak biztosítására, hogy a weboldalunk tartalma az Ön és az Ön eszköze számára a leghatékonyabb módon jelenjen meg. A sütikre vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg a sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Folyamat neveJogalap
ElőfizetésekHozzájárulás 
Kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatásJogos érdek és hozzájárulás

JOGOS ÉRDEKEINK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁS

Jogos érdekeink akkor merülnek fel, ha üzleti vagy kereskedelmi okból van szükség a személyes adatok feldolgozására. Ebben az esetben vállaljuk, hogy az Ön személyes adatait az Önnel szemben tisztességes és az Ön érdekeit nem sértő módon védjük.

Ha úgy döntünk, hogy az Ön személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük, erről tájékoztatjuk Önt, ismertetjük a jogos érdekeket, és lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy kérdéseket tegyen fel, illetve tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen. 

Meg kell jegyezni, hogy a Game Lounge nem köteles leállítani az adatok feldolgozását, ha a feldolgozás jogalapja kizárja az ügyfél tiltakozási jogát.

AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA ALAPJÁN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁS

A hozzájárulás nem az egyetlen olyan alap, amely kötelez vagy feljogosít minket az Ön személyes adatainak kezelésére. A személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, ha ez nem lehetséges, vagy ha úgy döntünk, hogy nem támaszkodunk a vonatkozó jogalapra (pl. a törvénynek való megfelelés vagy jogos érdekek miatt). 

Amennyiben az ügyfél személyes adatainak feldolgozása az ügyfél hozzájárulása alapján történik, az ügyfél fenntartja a jogot arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja az eredetileg megadott módon. 

Ha az ügyfél úgy dönt, hogy élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, meghatározzuk, hogy az ügyfél személyes adatait az ügyfél hozzájárulásától eltérő jogalap alapján kezelhetjük-e (vagy kötelesek vagyunk-e kezelni). Ebben az esetben tájékoztatjuk az ügyfelet. Az ügyfél hozzájárulásának visszavonása nem érvényteleníti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozási tevékenységeket.

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ FELDOLGOZÁS

A félreértések elkerülése érdekében hangsúlyozni szeretnénk, hogy azokban az esetekben, amikor más jogalap nem lehetséges, vagy ha úgy döntünk, hogy nem használjuk (pl. jogos érdekeink), az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Azokban az esetekben, amikor az ügyfél hozzájárulása alapján kezeljük az adatokat (amelyet soha nem feltételezünk, és amelyet az ügyfél számára egyértelmű módon szerzünk be), az ügyfélnek JOGA van arra, hogy a hozzájárulást bármikor visszavonja az eredetileg megadott módon.

Ha Ön úgy dönt, hogy bármikor élni kíván a hozzájárulása visszavonásához való jogával (írásban az alábbi postai címen vagy e-mail címen), akkor meghatározzuk, hogy van-e más jogalap az Ön személyes adatainak feldolgozására (például ránk vonatkozó jogi követelmény), amely feljogosít (vagy kötelez) minket arra, hogy az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül kezeljük, és erről tájékoztatni fogjuk Önt.

Az ügyfél megtagadhatja a személyes adatok megadását, de ha az ügyfél megtagadja a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok megadását, előfordulhat, hogy nem tudjuk a szolgáltatást nyújtani az ügyfélnek (különösen, ha az ügyfél hozzájárulása az egyetlen rendelkezésre álló jogalap).

Hangsúlyozzuk, hogy az Ön hozzájárulása nem az egyetlen jogalap, amely lehetővé teszi számunkra az Ön személyes adatainak feldolgozását. A fenti előző szakaszban ismertettük azokat a különböző jogalapokat, amelyek alapján az Ön személyes adatait meghatározott célokból feldolgozhatjuk.

EGYÉB CÉLKITŰZÉSEK

Jogos érdekeinkkel összhangban a személyes adatok felhasználása és tárolása a veszteség elleni védelem, a saját és más felek jogainak, magánéletének, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében szükséges lehet.

ADATTÁROLÁS

Az adatokat korlátozott ideig őrizzük meg, ha ez törvényes üzleti vagy jogi célokból szükséges. Biztosítjuk, hogy szolgáltatásaink megvédjék az adatokat a véletlen vagy jogosulatlan törléstől. 

Ezért előfordulhat, hogy az adatok ügyfél általi törlése és az adatmásolatok aktív és biztonsági rendszerünkből történő törlése között késedelem lép fel. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen.

MEGOSZTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait megosztjuk harmadik fél beszállítókkal, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek.

Harmadik oldalSzolgáltatásHelyszínAdatok
Google Ireland Limited https://policies.google.com/privacy?hl=en-USyGoogle Analytics: a casinonoonline.info használatának nyomon követése és tanulmányozása;Google TagManager: címkekezelés;Google drive: mentések mentése és kezelése;Írország Sütik, használati adatok

SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK FELEKKEL VALÓ ENGEDÉLYEZETT MEGOSZTÁSA

A jelen Adatvédelmi szabályzat egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az Ön személyes adatai megoszthatók az EU/EGT-n belül vagy kívül található, felhatalmazott harmadik felekkel, amennyiben az ilyen megosztást az adatvédelmi jogszabályok és/vagy egyéb jogi rendelkezések lehetővé teszik vagy előírják. 

Ezek a felhatalmazott harmadik felek közé tartoznak a Game Lounge-on belüli szervezetek, egyéb harmadik felek és szervezetek, például igazságügyi hatóságok, együttműködő könyvelő- és könyvvizsgáló cégek, szabályozó hatóságok, illetékes hatóságok és digitális marketingszolgáltatók. 

Megoszthatjuk ezeket a személyes adatokat olyan szervezetekkel is, amelyek bemutatták Önt nekünk, harmadik felekkel, amelyekkel Ön szeretné, hogy megosszuk, vagy bármely más harmadik féllel, akikkel meg kell osztanunk az Ön személyes adatait ahhoz, hogy termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. A megosztott személyes adatok attól függnek, hogy az ügyfél milyen termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

Ha az ilyen személyes adatokat az EGT-n (Európai Gazdasági Térség) kívülre kell továbbítani, gondoskodunk arról, hogy minden szükséges és megfelelő biztonsági intézkedést alkalmazzunk. Személyes adatokat megoszthatunk más kapcsolt és leányvállalatokkal, üzleti partnerekkel vagy üzletünk jogutódjaival is. 

A személyes adatok EGT-n kívüli továbbításának módját az alábbiakban ismertetjük. Az ügyfél személyes adatait soha nem osztjuk meg harmadik féllel marketingcélokra (kivéve, ha az ügyfél ehhez hozzájárul).

SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA MÁS CÍMZETTKATEGÓRIÁKKAL

A vonatkozó adatokat (minden esetben az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően) a Game Lounge tagjai és munkatársai, a Game Lounge más egységei (például a jogi követelményeknek való megfelelés érdekében) és/vagy az Európai Unión belüli más társvállalatok és alvállalkozók is megismerhetik vagy megoszthatják (a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokból), a szolgáltatási funkciókat és/vagy egyéb szolgáltatásokat az ügyfél számára elérhetővé tevő szolgáltatóinkkal együtt. A személyes adatokat csak az Ön által kért szolgáltatások nyújtása céljából vagy bármely más jogszerű okból (beleértve az Ön hozzájárulását nem igénylő jogszerű közzétételt is) osztjuk meg.

Az ilyen engedélyezett közlések az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történnek (például minden adatfeldolgozónk számára kötelezőek a fent említett adatvédelmi jogszabályok követelményei, valamint a megszerzett információk bizalmas kezelésének szigorú kötelezettsége, amely követelményt alkalmazottaikra is kiterjesztik). Ezek a szolgáltatók (adatfeldolgozóink) más jogi kötelezettségeknek is megfelelnek (különösen a GDPR 28. cikkében foglaltaknak).

Az ügyfél személyes adatait soha nem osztjuk meg harmadik féllel marketingcélokra (kivéve, ha az ügyfél ehhez hozzájárul).

INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ

Az ügyfél tudatában van annak, hogy az interneten keresztül küldött adatok különböző országok között továbbíthatók, még akkor is, ha az információ küldője és címzettje ugyanabban az országban található. Nem vagyunk felelősek az ügyfél vagy bármely más harmadik fél személyes adatokkal kapcsolatos cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, mielőtt azokat megkaptuk volna, ideértve többek között a személyes adatok bármilyen módszerrel (pl. WhatsApp, Skype, Dropbox stb.) történő továbbítását az ügyféltől hozzánk egy olyan országon keresztül, ahol az adatvédelem alacsonyabb szintű, mint az Európai Unión belül alkalmazandó.

Ezenkívül nem vállalunk felelősséget az Ön adatainak biztonságáért az interneten keresztül történő továbbítás során, kivéve, ha ez a felelősség közvetlenül a máltai törvényekből fakad.

A SZEMÉLYES ADATOK PONTOSSÁGA

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait a lehető legfrissebb és legpontosabb formában tartsuk. Az ügyfél bármikor ellenőrizheti adatait, ha az alábbiakban leírtak szerint kapcsolatba lép velünk. Ha pontatlanságok merülnek fel, szükség esetén kijavítjuk vagy töröljük azokat. Kérjük, olvassa el az alábbi listát az ügyfél jogairól az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok tekintetében.

HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSAIRA MUTATÓ LINKEK

A harmadik felek weboldalaira mutató linkeket egyértelműen jelöljük, és nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalak tartalmáért (és nem is támogatjuk a tartalmukat) (beleértve azok adatvédelmi irányelveit és adatfeldolgozási tevékenységeit). Javasoljuk, hogy olvassa el a harmadik fél weboldalán elérhető adatvédelmi szabályzatot.

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EEÁN KÍVÜLRE

Az Ön személyes adatait csak akkor továbbítjuk az EGT-n kívülre, vagy az EGT-n kívüli más országba, ha az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy az adott ország megfelelő szintű védelmet nyújt (a “megbízható országok” listája itt található.), a következő körülmények között: ha az ügyfél beleegyezik; az ügyfél és a Game Lounge közötti szerződés feltételeinek teljesítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; egyéb jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Ha Ön személyes adatokat továbbít az EGT-n kívülre a Game Lounge-on belül vagy a Game Lounge üzleti partnere számára, minden szükséges biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az EGT-n belül alkalmazandó védelmi szintet és szabványokat biztosítsuk. Az ilyen biztonsági intézkedések leírását megkaphatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi címen.

Megállapodások megkötésére kerül sor, amelyek uniós szabványos szerződési záradékokat (uniós modellzáradékok) tartalmaznak, amelyek előírják, hogy az adatimportőr az EGT-ben alkalmazandó előírásokkal azonos szabványokat alkalmazzon. 

Ha Ön az Egyesült Államokon belül adatokat küld egy, a Privacy Shield (a személyes adatok védelmét megerősítő architektúra) által regisztrált szervezetnek, akkor feltételezzük, hogy ez a szervezet ugyanolyan szintű védelmet biztosít, mint az Európai Bizottság által elfogadott.

AZ ÉRINTETT JOGAI

A Game Lounge a legjobb tudása szerint vállalja, hogy lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy gyakorolhassa a személyes adataira vonatkozó jogait. Bizonyos esetekben az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát ahhoz, hogy gyakorolhassa jogát.

JOGI ADATVÉDELMI IRÁNYELV FRISSÍTÉSE:

A felhasználói élmény fokozása érdekében összehasonlító eszközt alkalmazunk weboldalunkon. Amikor Ön úgy dönt, hogy a kaszinókra kattintva összehasonlítja azokat, olyan összehasonlítási funkciót használunk, amely bizonyos adatokat a webböngésző munkamenet-tárolási funkciójában tárol.

Ezen az összehasonlító eszközön keresztül nem dolgozunk fel személyes adatokat. Ezenkívül tároljuk az összehasonlító eszköztár vizuális állapotát, amely jelzi, hogy az “nyitva”, “zárva” vagy “minimalizálva” van. Ez az állapotinformáció lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön későbbi látogatásai során az eszköztár előnyben részesített nézetét tartsuk fenn.

CÉGINFORMÁCIÓ

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, vagy ha élni kíván a jogaival, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a [email protected] címen, vagy írásban a fenti postacímre.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A Game Lounge fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát bármikor megváltoztassa. Javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt a legutóbbi frissítés dátumára hivatkozva. Ha a változások a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett tevékenységeket érintik, a Game Lounge szükség esetén új hozzájárulást kér a Felhasználótól.

Your casinos will be cleared

Are you sure?